Остър абдоминален панел

Диагнозата „остър хирургичен корем“ се базира на клиничната презентация и физикалния преглед на пациента. В определени случаи обаче лабораторната диагноза може да помогне за установяване на съпътстваща коморбидност.

Остър абдоминален панел

Потенциално полезните при остър хирургичен корем изследвания са:

·         ПКК с диференциално броене

·         Електролити, урея и креатинин

·         Анали за урината: общо химично изследване и седимент

·         Серумна амилаза

·         Серумен билирубин

·         Серумна глюкоза

·         Тест за бременност

·         Уринен фосфобилиноген за евентуално установяване на интермитентна порфирия

·         Изследване на вагинален секрет

·         Електрофореза на хемоглобина за установяване на неизвестна досега сърповидно клетъчна анемия при чернокожи пациенти

Етиология на острия хирургичен корем

Етиологията на острия хирургичен корем е възраст зависима патология:

Новородени

·         Пилорна стеноза

·         Инкарцерирала ингвинална херния

·         Некротизиращ ентероколит

·         Конгенитални аномалии по хода на храносмилателната система

·         Травма (обсъдетенасилие)

·         Неоплазии по хода на храносмилателната система

Деца на възраст между 2 месеца и 2 години

·         Инкарцерирала ингвинална херния

·         Травма на абдомена (обсъдете домашно насилие)

·         Конгенитални аномалии: мекелов дивертикул, малротация или болест на Хиршпрунг

·         Остър апендицит

·         Неоплазии

Деца на възраст между 3 и 12 години

·         Остър апендицит

·         Абдоминална травма

·         Мекелов дивертикул

·         Неоплазии

·         Пептично язвено заболяване: улцерация/кървене

Подрастващи пациенти

·         Остър апендицит

·         Травма на абдомена

·         Ектопична бременност

·         Мекелов дивертикул

·         Неоплазии по хода на храносмилателната система

Възрастни пациенти

·         Перфорил апендицит

·         Перфорирала пептична язва

·         Перфорирал холецистит

·         Дивертикулит с перитонит

·         Перфорирал дивертикул

·         Перфорирало чуждо тяло

·         Перфорирала гастроинтестинална малигненост

·         Абдоминална травма

·         Чревна обструкция с некроза или перфорация

·         Васкуларен инцидент с чревна некроза

·         Васкуларна руптура с аневризма