Активирана резистентност към С-протеина (АРС)

Трябва да се ползва цитратна туба.

Референтни стойности

Нормалното съотношение на АРС/РТТ е 2.4-4.0

Интерпретация

АРС резистентният тест се ползва при пациенти с рекурент тромбози. Над 95% от наследствените случаи на резистентност към С-протеина се дължат на мутации на Лайден  във  фактор V. Другите по-редки причини са изложени по-долу:

·         Други по редки мутации във фактор V

o   Фактор V Хонг Конг

o   Фактор V Кембридж

·         Наличие на лупусен антикоагулант

·         Повишени нива на остро фазовите протеини като фактор VІІІ, фибриноген и алфа-1-антитрипсин

·         Наличие на бременност

·         Прием на орални контрацептиви

·         Приложение на хормон заместителна терапия при пациента

Когато АРС се добави към нормална плазма се наблюдава пролонгация на РТТ поради инактивация на фактори Vа и VІІІа. Фалшиво положителни резултати могат да се наблюдават поради активация на тромбоцитите.

Мутациите във фактор V са най-честата причина за развитие на хирекоагулабилни състояния. Горепосочените мутации се унаследяват автозомно доминантно. Честотата на патологията е 3-5% от общото население, а хомозиготността се наблюдава при 1 пациент на 5000 население. Хетерозиготните пациенти са с 3-7 пъти повишен тромбоемболичен риск, а хомозигатните са с 80 пъти по голям тромбоемболичен риск.