Кисела фосфатаза

Референтни стойности

Зависят от метода на анализ. При деца нивата на сикелата фосфатаза са по-високи (до 13 годишна възраст), нивата й при мъжете са малко по-вискои от тези при жените.

Методи

Съществуват мното изоеними с активност на кисели фосфатази, като се ползват много и различни субстрати, за да се повиши специфичността на изследването вкл.използването на моноклонални антитела.

Интерпретация

Киселите фосфатази са група изоензими, които хидролизират органични монофосфатазни естери. Специфични субтипове могат да се установят в серума на пациента при различни патологични състояния, като простатен карцином и повишена костообмяна.

Простатната кисела фосфатаза се установява предоминантно в простатната тъкан отколкото в другите тъкани на организма (100 пъти по-големи концентрации) – използва се за установяване на простатния карцином, както и за проследяване ефективността на терапията на простатния карцином. Изследването обаче на простат специфичният антиген (PSA) е по специфично, но от голяма диагностична полза е едновременното изследване/интерпретация на тестовете. Обаче, повишените нива на киселата простатна фосфатаза са лош предиктор за еволюцията на простатния карцином.

НЕ ПРОСТАТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: киселата фосфатаза се увеличава при пациенти и с вероятна болест на Gaucher, болест на Neimann-Pick или ретикулоендотелоза (космато клетъчна левкемия). Киселата фосфата се може да се увеличи едновременно и с увеличението на костната алкална фосфатаза напр.при костни метастази, а също при хематологични заболявания като: хемолизи, тромбоцитопения и миелопролиферативни заболявания напр.при космато-клетъчна левкемия.