Манту тест

Касае се за интрадермално приложение на пречистен протеинов дериват (ППД).

Техника на Манту теста

·         Използва се специална туберкулинова спронцовка, с която се изтеглят 0.1 мл ППД (5 туберкулинови единици).

·         Ако пациентът е силно алергичен се поставя 1 туберкулинова единица

·         Кожата се почиства със спирт от воларната страна на ръката със спиртен разтвор

·         Инжектира се интрадермално така, че папулата да е 6-10 мм/диаметър

·         Резултатите се отчитат след 48-72 часа и ако резултата е позитивен не се прилага двора доза ППД

·         Ако има индурация, но пациентът не е класически позитивен се инстилира втора доза (същото количество ППД) и резултата се отчита след нови 48-72 часа

·         Ако теста е негативен се тества наново пациентът след 2 седмици

·         Ако се появят улцерации/некрози на мястото на инстилацията те се овладяват чрез локалното приложение на кортикостероиди

·         Анафилаксията (ако се развие) се купира чрез венозното приложение на Адреналин

·         Манту теста се прилага при бременни пациентки само по витални показания

·         Ако на пациентът ме у приложена предварително ваксина с живи микроорганизми Манту теста се прилага 4-6 седмици след ваксинацията с живи нокси

·         Манту теста се прилага най-рано 1 месец след ваксинацията за дребна шарка

Противопоказания за приложение на Манту теста

·         Пациенти с ваксинална реакция към ваксина за дребна шарка

·         Кожни заболявания като псориазис

·         Известна налична активна туберкулоза

·         Кожни области с екцесивно наличие на акне и/или вирилизация

Показания за приложение на Манту тест

·         Като скринингов тест при новородени и малки деца за опхределяне на експозицията към туберкулоза

·         Като скринингов тест при популация с повишен риск от развитие на туберкулоза (хомокескуалисти, фермери, работещи в тютюновата индустрия ХИВ носители и други)

·         При пациенти сугестивни за наличието на туберкулоза (недоказана)

·         Пи контактни на ТБЦ пациенти

·         Да отдиференциране на ТБЦ болни от такива с кокциидомикоза, бластомикоза и хистоплазмоза

Отчитане на Манту тест

·         Както вече казахме отчитането на Манту теста трябва да се извърши 48-72 часа след инстилацията на ППД

·         НЕГАТИВНА РЕАКЦИЯ – липса на индурация или минимална реакция – зоната на зачервяването е под 5 мм в диаметър

·         ПОЗИТИВНА РЕАКЦИЯ – манту зоната е над 10 мм в диаметър; размер на манту зоната 15-20 мм е позитивна за наличие на ТБ инфекция при здрави хора без наличие на рискови фактори; реакция от 5 мм в диаметър е позитивна за пациенти с рискови фактори за ТБ, които могат да имат по-ниска хиперсензитивност

·         Позитивна реакция 5-10 мм в диаметър на манту зоната може да се наблюдава при вече ваксинирани срещу туберкулоза пациенти, но над 10 мм реакция винаги е патологична

·         Позитивната реакция може да се дължи и на контаминация на организма с други микобактерии

·         Негативната реакция е строго доказателство за липса на ТБ инфекция дори да има обсервация

Причини за фалшиво (+) тест на Манту

·         Предхождаща БЦЖ ваксинация

·         Некоректна техника за извършване на теста

·         Некоректна интерпретация на резултатите

·         Използване на некорактен антиген за извършване на теста

·         Лечение на рак на пикочният мехур

·         Наличие на нетуберкулозни микобактерии в организма на пациента