Ацетон в урината

 Изследваната урина не трябва да е престояла повече от 3 часа на стайна температура. Могат да се наблюдават фалшиво положителни резултати ако пациентът е приемал Л-допа или фенилкетон съдържащи продукти.

Нормалната урина не съдържа кетони!

Ацетона се образува от ацетоацетата. Полу-количествените тестове измерват нивата само на ацетон и ацетоацетат в урината. Новите тестове измерват бета-хидроксибутират (най-големия компонент на кетоновите тела).

Причини за кетонемията

·         Недобре контролиран захарен диабет

·         Педиатрични пациенти

o   Остри фебрилни състояния

o   Токсични състояния с повръщане и диария

·         Алкохолимъз и старвация

·         Етанолова или салицилатна интоксикация

·         Пролонгирана старвация (недохранване)

·         Някои диети за отслабване на телесно тегло

·         Дефицит на кортизол или хормона на разстежа

·         Вторична ацидоза при болест на von Gierke`s

·         Стрес, пролонгирани физически натоварвания