Indomethacin

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Нестероиден противовъзпалителен лекарствен продукт

АТС код на лекарствения продукт

C01EB03 & M01AB01 & M02AA23 & S01BC01

FDA категория по време на бременност

Категория C/D

Лактационна категория – ІІІ

Indomethacin представлява нестероиден противовъзпалителен лекарствен продукт, който е показан за лечение на признаците и симптомите на средно до тежко изразен ревматоиден артрит, остеоартрит, подагрозен артрит, анкилозиращ спондилит и бурсит/тендосиновит, който се екскретира чрез кърмата, като съотношението мляко:плазма е 0.37 при употреба на дози между 75 и 300 мг/дневно, което означава че кърмачето ще усвои средно 0.18% от майчината доза. При орална употреба плазмената бионаличност е 100% (80-90% при ректална употреба), свързването с плазмените протеини е 99%, а биологичния полу-живот при възрастни е 2.5-11 часа, а при новородени 12-28 часа. Indomethacin е мощен лекарствен продукт с множество сериозни странични реакции и поради това лекарствените форми за орална/ректална употреба се класифицират в лактационна категория ІІІ, а лекарствените форми за локална/офталмологична употреба се класифицират в лактационна категория ІІ.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.