Triamcinolone

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Хормонален лекарствен продукт, глюкокортикоид

АТС код на лекарствения продукт

A01AC01 & C05AA12 & D07AB09 & H02AB08 & R01AD11 & R03BA06 & S01BA05

FDA категория по време на бременност

Категория C

Лактационна категория - IV

Triamcinolone е флуириран кортикостероид за системна употреба, който може да бъде употребяван както орално\орални инхилации, така и парентерално или локално. Triamcinolone е около 2 пъти по мощен от Prednisone, докато Triamcinolone acetonide е 8 пъти по мощен от Prednisone. Оралните инхалации с Triamcinolone не водят до потискане на хипоталамо-питуитарната ос на пациента. Молекулното тегло на Triamcinolone е ниско - 394 кило Далтона, което подсказва че препарата ще се елиминира и чрез кърмата. Приложението обаче (дори локално) на кортикостероиди с висока минералкортокостероидна активност е доказано, че води до пролонгиране на QT-интервала при новороденото, тежкостепенна хипертония, къшингоиден изглед на детето и електролитни аномалии. Лактационна категория ІV.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.