Potassium Iodine

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Неорганичен есенциален микронутриент

АТС код на лекарствения продукт

R05CA02 & S01XA04 & V03AB21

FDA категория по време на бременност

Не е класифициран

Лактационна категория - ІV

Potassium Iodine (елементарен йод) е есенциален за кърмачето микроелемент, който е съставна част от кърмата. Новороденото се нуждае от 15 гами\кг\дневно елементарен йод ако е нормално новородено и 30 гами\кг\дневно, ако е преждевременно родено. Употребата на повишени количества йод от майката обаче увеличава йодното съдържание на кърмата (нивата са между 175 и 684 гами\литър с огромни индивидуални вариации в тези стойности) и може да причини най-често транзиторен хипотиреоидизъм при кърмачето (при все, че са установявани и нива от порядъка на 87 единици\литър на TSH). Функцията на щитовидната жлеза се възстановява след около седмица след преустановяване на кърменето. По рядко можем да очакване настъпване на хипертиреоидизъм при новороденото с развитие на гуша и повишени нива на йода в урината. Лактационна категория ІV.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.