Fluocinolone

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Флуориран кортикостероид

АТС код на лекарствения продукт

C05AA10 & D07AC04 & S01BA15 & S02BA08

FDA категория по време на бременност

 Категория С

Лактационна категория - ІV

Fluocinolone представлява мощен, синтетичен, флуориран кортикостероид със силно изразена антиинфламаторна, антипиретична и вазоконстриктивна активност. Наличен е в лекарствени форми за дерматологична и офталмологична употреба (концентрации 0.01-0.02%), а също и като окулярен имплант (0.59 mg) за лечение на хроничен неинфекциозен увеит засягащ задния сегмент на окото. Супресия на хипоталамо-хипофизната ос се наблюдава както при локалното приложение на Fluocinolone, така и при дерматологичното приложение на други флуорирани кортикостероиди. Употребата на кортикостероиди с висока минералкортикоидна активност обаче крие риска от развитието на пролонгиран QT-интервал при новороденото, къшингоиден изглед, тежкостепенна хипертония, редуцирано наддаване на телесно тегло и електролитни нарушения. Лактационна категория ІV.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.