Erythromycin

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Антибиотичен лекарствен продукт, макролиден антибиотик

АТС код на лекарствения продукт

D10AF02 & J01FA01 & S01AA17 & QL51FA01

FDA категория по време на бременност

Категория B

Лактационна категория

Erythromycin е макролиден антибиотик, който се отделя и чрез кърмата. След оралното приложение на дози от по 400 mg\8 часа, нивата на препарата в кърмата варират между 1.6-3.2 mcg\ml; съотношението мляко\плазма е 0.5. Лекарствената форма за локална употреба, която съдържа Erythromycin не генерира детектабилни концентрации от Erythromycin в кърмата. Два потенциални проблема са идентифицирани при системната употреба на Erythromycin: (1) модификация на чревната флора на новороденото, което може да се прояви с развитие на диариен синдром и (2) директен ефект върху новороденото (алергични реакции). Поради това лекарствената форма за системна употреба съдържаща Erythromycin се класифицира в лактационна категория ІІІ, а лекарствените форми за локална употреба съдържаща Erythromycin в лактационна категория І.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.