Печат
Посещения: 1416

Dexamethasone

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Кортикостероид

АТС код на лекарствения продукт

A01AC02 & C05AA09 & D07AB19 & D10AA03 & H02AB02 & R01AD03 & S01BA01 & S02BA01 & S02BA06 & S03BA01

FDA категория по време на бременност

 Категория С

Лактационна категория

Dexamethasone е кортикостероиден продукт с дълъг плазмен полу-живот, чието молекулно тегло е 516 кило Далтона поради което можем да учакваме екскреция на Dexamethasone в кърмата. Приложението на Dexamethasone преди раждането, както и след раждането води до частично подтискане на лактацията поради намаление серумните нива на пролактин и тиреотропин рилизинг хормона. Неблагоприятни въздействия от употребата на Dexamethasone по време на лактация досега не са съобщавани, при все това е разумно да се избере друг препарат за лечение в този период. Лактационна категория IV за лекарствените форми за системно приложение и лактационна категория ІІ за останалите лекарствени форми.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.