Active Image

Автори: проф. Йордан Стоименов©, доц. Иван Рачев©

 

Дезориентация: загуба на способността за ориентиране за собствената личност и за обкръжаващата среда; наблюдава се при различни психични забо-лявания (дълбоки степени на олигофрения, изразени деменции, психози, протичащи с помрачение на съзнанието, и др.).

Д. автопсихична: липса на ориентация за собствената личност. Проявява се в неспособност да се каже собствената възраст, година на раждане, професия, а при тежки психични нарушения — и дори собственото име. По правило такива болни не са ориентирани и за място, време и обществено-политически събития. Среща се при помрачени състояния на съзнанието, дълбоки слабоумия или оглупявания и др.

Д. алопсихнчна: нарушаване на алопсихичната ориентация. Наблюдава се при психози, протичащи с помрачение на съзнанието, при тежки олигофрении и изразени деменции.

Д. амнестична: дезориентираност, дължаща се на разстройство на паметта. Д. за време: липса на загуба на способността за точно определяне времето на събитията, които стават в момента или са станали в миналото. Ориентацията за време е чисто човешка придобивка, сравнително най-нова и най-съвършена форма на адаптация, поради което при психични заболявания най-често и най-рано се разстройва.

Д. за място: липса или загуба на способността за определяне на собственото местоживеене или местопребиваване. Ориентацията за място представлява натрупване на сведения за обстановката, в която се намира личността. Като по-стара форма на приспособяване тя се разстройва по-късно от ориентацията за време.

Д. за собствена личност: вж. дезориентация автопсихична.

Д. налудна: дезориентираност, обусловена от налудни идеи, от налудни представи за обкръжаващото; наблюдава се при психози с налудни изживявания. Д. сомато-психична: дезориентираност, отнасяща се до възприемане на собственото тяло, на неговите части (крайници и др.) или вътрешни органи.