Печат

Active Image

Автори: Стоименов©, Рачев©

 

Бива конгенитална и придобита (най-често след мозъчна увреда)

Амузия: загуба на способността за разпознаване и (или) възпроизвеждане на музикални произведения. Рядко се наблюдава като самостоятелен симптом. Обикновено усложнява сензорната, съотв. моторната, афазия.

А. двигателна = амузия моторна.

А. моторна: неспособност за изпълняване на музикално произведение, за възпроизвеждане на позната мелодия при ненарушена възможност за тяхното художествено възприемане.

А. сензорна: неспособност за разпознаване на музикални произведения, на познати методии при запазване на слуха и на способността за тяхното изпълнение. Ср. слепота музикална. Син. глухота музикална.