Печат

Асиларно подуване - класификация

Класификацията на аксиларното подуване е най-добре да бъде направена, чрез определяне на. подуването съобразно индивидуалните анатомични структури в аксилата на пациентът:

Подуването на аксилата в голямата си част от случаите се дължи на.  увеличение на лимфните възли. При ОСТРИЯТ ЛИМФАДЕНИТ това се дължи на вторична инфекция на кожата или. подкожните структури (най-често) в регионите дренирани от субкутанните лимфни възли: горната част на. тялото до нивото на. пъпа и гърдите при жените.  Тези области трябва внимателно да бъдат изследвани при наличие на. аксиларен лимфаденит. Други форми на тумори различни от аксиларно локализираните, които могат да причинят малигнени аксиларни депозити е трудно да бъдат установени физикално, но на. първо място трябва. да търсиме рак на белият дроб при мъжете и рак на гърдата при жените. кожните тумори, особено меланомите, не са. честа. причина (за щастие) за аксиларно подуване. Диференциалната им диагноза на горепосочените патологии се описва в други статии на сайта ни.