Печат

Симптоми, които не трябва да се игнорират - промени в гърдата

Внезапна поява на лоимфаденопатия, кожни изменеия по гърдите или зърното подсказват наличието на рак на гърдата. това се отнася както за. жените, така и за мъжете.

Детайлно описани тези промени включват:

Което и да е от горните изменения да е налично, самостоятелно или в комбинация, това е мандаторна находка изискваща извършването от лекаря на по-нататъшни изследвания, за да се отхвърли или потвърди евентуално рака на гърдата.