Визуална диференциална диагноза – допълнителна тъкан от млечната жлеза

Въведение в патологията

·          Тази патология е казуистика

·         Допълнителна тъкан от млечната жлеза може да се развие навсякъде по ембриологичните млечни линии

Диференциална диагностика

·         Невуси

·         Атипични невуси