Бърза диагностика и терапия – интракраниална аневризма

Общи данни за патологията

·         Интракраниалната аневризма се проявява клинчно със субарахноидална хеморагия или фокален неврологичен дефицит

·         Абнормални образни изследвания на пациента

Общи терапевтични разсъждения

·         Повечето интракраниални аневризми са локализирани

o   В предната част на кръга на Уилс, особено в предните или задните комуникационни артерии

o   В бифуркациите на на средните церебрални артерии

·         Сакуларни аневризми:

o   Наблюдават се в бифуркациите на артериите

o   Понякога са мултиплени – в около 20% от случаите на сакуларни аневризми

o   Могат да бъдат асоциирани с поликистозно бъбречнон заболяване и/или коарктация на аортата

·         Микотични аневризми породени от септични емболи се наблюдават предимно в дисталните съдове и често по кортикалната повърхност

Клинично представяне

Симптоми и признаци

·         Могат да причинят фокален неврологичен дефицит чрез компресия на прилежащите им структури

·         Повечето са асимптоматични или дават минорна, неспецифична симптоматика,докато не руптурират, причинявайки субарахноидална хеморагия

·         Понякога има развитие на малки „предупредителни хеморагии“, които предхождат появата на голямата хеморагия с часове или дни. Клинично минорните хеморагии се проявяват с главоболие, гадане/повръщане и схващане на врата – ТОВА СА АЛАРМИРАЩИ СИМПТОМИ ОСОБЕНО ПРИ МАЛКИ ДЕЦА

·         Фокалните неврологични признаци могат да липсват при наличие на субарахноидална хеморагия или исхемия на територията кръвонснабдявана от аневризмалният кръвоносен съд

·         Фокалният артериален спазъм в областта на руптуриралата аневризма се развива 4-14 дни след хеморагията, причинявайки най-често хемиплегия или друг неврологичен дефицит. Причината за този вазоспазъм е неизвестна, вероятно има мулитфокална генеза. Вазоспазъма води до развитие на сигнификантна церебрална исхемия или церебрален инфаркт и увеличава допълнително интракраниалното налягане

·         Субостър хидроцефалус поради взаимодействието с потока на цереброспинална течност може да се наблюдава след 2-4 седмици или повече, което предизвиква пролонгиране на болестността и налага поставяне на шънт

Диференциална диагноза

·         Менингит или менингоенцефалит

·         Исхемичен мозъчен инсулт

·         Обемни лезии напр.мозъчен тумор

·         Субдурални хеморагии

·         Епидурални хеморагии

·         Мигрена

Диагностика

·         Ангиография на церебралните артерии

o   Дефинитивно изследване на пациентът

o   Показва локализацията и размера на лезията

o   Може да покаже наличието на артериален спазъм

·         Визуализация чрез КТ или ЯМР ангиография – това не са адекватни на патологията изследвания, защото малките лезии често се пропускат

Лечение

·         Фармакотерапия:

o   Блокери на калциевите канали редуцират размера на вазоспазъма, а приложението на нимодипин редуцира исхемичният дефицит без поява на съществени странични ефекти (60 мг орално през 4 часа в продължение на 21 дни)

o   Фармакотерапията продължава около 6 седмици докато се стабилизира пациентът

·         Неврохирургична интервенция: това е дифинитивна терапия. Съществуват вече и ендоваскуларни лечения на аневризмите чрез интервенционална радиология