ФАЦИАЛНАТА УМОРА: на долната снимка е показано типичното т.нар."миастенично лице". Пациентът съобщава, че с помощтта на ръката си затваря долната си челюст и дъвче.

RISUS SARDONICUS - на долната снимка е показана пациентка от Нигерия, която всяка вечер получава тази сардонична гримаса, която може да се наблюдава при: (1) отравяне със стрихинин; (2) да е израз на хистерия и (3) да се наблюдава при пациенти страдащи от някакъв малигнитет - поради елевация на калция в плазмата им.

ИМОБИЛИЗИРАНО ЛИЦЕ - при това лице пациентът не показва никакви лицеви емоции, обикновено лицето е мазно и изпотено, често обаче пациентът се усмихва вяло, като това типично се наблюдава при: (1) пациенти страдащи от болест на Паркинсон (paralisis agitans) и (2) псевдобулбарна парализа