Вероятно най-честата патология, която води до асиметрия в лицето на пациентът е парализата на лицевият нерв. Мускулната слабост е предимно в долната част на лицето, защото горната е билатерално инервирана. Парализата на лицевият нерв може да е индуцирана от исхемичен мозъчен инсулт (както е в случаят) - пациента е с десностранна хемиплегия. При подканване пациентът да си покаже зъбите се установява, че дясната страна на лицето е по-малко мобилна. При падканване пациентът да се усмихне установяваме, че движенията са сходни с нормалните, което е характерно за парализа на горните отдели на моторните неврони. Локализацията на хепианопията ще ни покаже в коя хемисфера е лезията.

На долните фотографии е показана парализа на фациалният нерв в долната му част, като на второта снимка виждате т.нар."феномен на Бел".

При подканване пациентът с парализа на долната част на лицевия нерв да си затвори очите виждате долупосоченият феномен: това е средно изразена парализа на Бел; забелязва се веднага разликата в степента на затварянето на очите на пациента. Мястото на лезията в случаят може да е навсякъде извън нуклеусите на понса.

Парализана на далния отдел на фациалиса може да е и билатерална, както и показано на долните фотографии.

Парализата на тригеминалният нерв малко наподобява парализата на фациалният, но когато пациентът се подкани да си отвори устата долната му челюст се отклонява към незосегната страна на лицето (втората фотография).