Бърза диагностика и терапия – желязодефицитна анемия

Общи данни за патологията

·         Желязодефицитна анемия имаме когато нивото на серумният феритин е под 30 нанаграма/мл

·         При възрастните пациенти се предизвиква най-често от кървене, докато не се докаже друга етиология

·         Добре се повлиява от приложение на желязосъдържащи препарати

Общи терапевтични разсъждения

·         Желязодефицитната анемия е най-често срещаната анемия в световен мащаб

·         По-често се наблюдава при жени поради менструалните кръвозагуби

·         Етиология

o   Кръвозагуба: гастроинтестинална, менструална, чести кръводарявания

o   Бедна на желязо диета

o   Намалена абсорбция на желязото в гастроинтестиналния тракт на пациента

o   Повишени железни нужди: бременност/лактация

o   Целиачно заболяване (глутенова ентеропатия)

o   Дълготрайна употреба на лекарства, които ерозират лигавицата на гастроинтестиналният тракт като напр. аспирин/нестероидни противовъзпалителни препарати и други

Клинично представяне

Симптоми и признаци

o   Симптоматиката на анемията: лесна уморяемост, диспнея, палпитации и тахипнея при физическо усилие

o   Кожни и мукозни промени: гладък език, плоски нокти, коилонихия, хейлоза

o   Дисфагия поради развитие на езофагиални изменения и това се нарича „синдром на Плумер – Уилсън“ – наблюдава се при тежък железен дефицит

o   Пика т.е.консумация на странни храни като ледени кубчета, тебишир и други

Диференциална диагноза

o   Микроцитна анемия с друга етиология:

o   Таласемия

o   Анемия поради хронично заболяване

o   Сидеробластна анемия

o   Отравяне с мед

Диагностика на желязодефицитна анемия

o   Желязодефицитната анемия е лабораторна диагноза

o   Ретикулацитите са ниски или неподходящо нормални за тежестта на анемичния синдром

o   Нормалните нива на феритин не изключват наличието на желязодефицитна анемия, защото тези нива могат да се повишат при редица състояния вкл.наличие на остро възпаление в организма на пациента

o   Сатурацията на трансферин е под 15% обикновено

o   Като прогресира анемията се развива и анизоцитова (вариации в размера на еритроцитите т.е.увеличава се RDW)

o   Еритмограмата показва хипохромна, микроцитна анемия, таргетни клетки или цигара подобни еретроцити

o   Нивата на тромбоцитите се увеличават, но обикновено не надвишават 800 000/мл

o   Костно-мозъчна биопсия се прилага рядко при установяване на железен дефицит

o   Оцветен с прусашко синьо костния мозък показва намаление на желязото в еритроидните прогенитори

o   Ниски нива на хепцидин се асоциират с изолиран железен дефицит

Лечение на желязодефицитна анемия

o   Нискостепенните анемии изискват орално приложение на желязосъдържащ препарат, като дозата му се изчислява по известната предварително формула. Желателно е използването на ниски ежедневни дози, за дасе профилактика гастро-интестиналната токсичност на желязосъдържащите препарати. Желателно е също така желязосъдържащият препарат да се приема 30 мин.преди хранене едновременно със 100 мг вит.С, което ще засили абсорбцията на желязото в дванадесетепръснтика/червата. По време на курса с желязосъдържащ препарата изпражненията стават черни, за което пациентът трябва да е предупредан и да не се плаши от тези изменения

o   Средностепенните желязодефицитни анемии изискват парентерално приложение на жилязосъдържащ препарат, общата доза желязо се инфундира за 1-2 два дни чрез МНОГО БАВНА венозна инфузия (8-12 часа), излючение прави железнит декстран, който може да се приложи като нормален венозен болус за 5-10 минути,  като пациентът се наблюдава постоянно за поява на анафилаксия или друг вид лекарствена непоносимост. Средно се ползват 50 мг/желязо/кг телесна маса на пациента

o   Тежките желязодефицитни анемии изискват хемотрансфузии