Най-честата причина за изпотяването на лицето е пирексията и хиперпирексията.

На долната снимка е показан пациент с температура 40 грасуда и страдащ от лобарна пневмония: той е профузно изпотен, лицето му е апатично, забелязват се и жълти склери (абнормалната чернодробна функция е честа находка при пневмококовите пневмонии).

Херпес лабиали е другата честа находка при пневмококовите пневмонии, наблюдава се в около 30% от пациентите.

Втората по честота причина за профузното изпотяване на лицето е хипогликемията: пациените често са и агресивни, тахикардични, кожата е бледа и студена.

Може би третата честа причина за профузното изпотяване на лицето е тиреотоксичната криза.

На долната фотография е показана тиреотоксикоза с асиметричен очен признак.

Тежкостепенната офталмопатия при тиреотоксикозата се диагностицира свравнително лесно, естествено ако се мисли за нея: периорбитален оток, хемози, конюнктивални инекции.

 

 Естестевно няма как да пропуснем и малигненият екзофталм при тиреотоксикозата, който често се съпровожда от корнеални увреди и сухота в окото.

 

 Не трябва да се забравя, че профузно изпотено лице може да има и при сърдечно съдови заболявание и по точно при пациентите с безболкова форма на остър коронарен синдром.