Невус анемикус

Невус анемикус представлява кожно изменение, което се характеризира с наличие на хипопигментирани макули, които конфлуират в големи ирегулярни участъци и са бледи на цвят, причината за което е конгениталната хиперсензитивност на кръвоносните съдове към катехоламините. Това има за последствие развитие на локална вазоконстрикция със съотватната кожна бледност на засегнатите кожни участъци.

Невус анемикус са локализирани най-често по тялото на пациентът, но могат да се установят и по лицето му, както и по крайниците му.

Наблюдават се обикновено в ранно детство и най-често са асимптоматични.

Невус анемикус обаче могат да се установят и като находка в асоциация с неврофиброматоза и факоматоза пигментоваскуларис  - синдроми, които включват в себе си комбинации от кожни и васкуларни находки, които включват капилрни малформации, монголски петна и невус спилус.

Лезиите при невус анемикус са заобиколени обикновено от малки сателитни макули.

Често невус анемикус се бъркат с витилиго, но тук синтезата на мелатони не е засегната.

Диагнозата „невус анемикус“ е клинична диагноза.