Абсенс гърчове

Определение

Абсенс гърчовете включват краткотрайни, внезапни и рецидивиращи загуби на съзнание. Наблюдават се по-често при децата, отколкото при възрастните хора.

Този тип гърчове на водят до физически наранявания.

Абсенс гърчовете могат да бъдат добре контролирани с антиепилептични медикаменти.

Някои деца развиват и други видове гърчове по-късно.

Обикновено абсенс гърчовете преминават с израстването на детето – в края на пубертета му.

Симптоматика

Абсенс гърчовете започват най-често с т.нар.”вакантно състояние”, което може да се обърка с временна загуба на концентрация и продължава 10-15 секунди и преминава спонтанно без поява на объркване, главоболие или сънливост.

Признаците и симптомите на абсенс гърчовете включват:

·     Внезапно преустановяване на моторната активност на тялото без детето да пада на земята

·     Прехапване на устните

·     Гълтане на езика

·     Хаотични движения на очите

·     Движения на долната челюст, като че ли детето дъвче нещо

·     Разперване на пръстите на ръцете или свиване на ръцете в юмрук  

Горепосочената симптоматика продължава 10-30 секунди, може да се появи централна цианоза, а може такава и да липсва.

Абсенс гърчовете преминават спонтанно с пълно възстановяване на съзнанието на детето, но то няма спомен за случилото се т.е.имаме ретроградна амнезия.

При някои деца този вид гърчове се проявяват ежедневно и нарушават нормалната им физическа активност, а при други деца се проявяват по-рядко напр.веднъж месечно.

Етиология на абсенс гърчовете 

Най-често не е възможно да се установи точната етиология на абсенс гърчовете, но много деца имат генетична предиспозиция към развитието на гърчова симптоматика т.е.имат родственици страдащи от епилепсия.

Хипервинтилацията напр.при треска може да провокира появата на абсенс гърчове.

Абнормална електрическа активност на ЦНС може да се наблюдава при 75% от децата с абсенс гърчове, но само по време на гърча, в останалият светъл период електрическата им активност на ЦНС е нормална.

Съвременните изследвания са показали, че хората които развиват гърчове имат намалени количества на невротрансмитери в ЦНС

Компликации

·     При някои деца макар и рядко абенс гърчовете остават за цял живот

·     Трудности с когнитивността

·     Проблеми с навиците

·     Социална маладаптация респ.социална изолация

Рискови елементи за развитие на абсенс гърчовете

·     Възраст на пациента – най-често абсенс ггърчовете се наблюдават при деца между 4 и 10 годишна възраст

·     Секс – предоминират като манифестация при момчетата

·     Положителна анамнеза за фебрилни гърчове

·     Положителна фамилна анамнеза за епилепсия

Изследвания при абсенс гърчове

·     Електроенцефалография

·     КТ на мозъка