Печат

Визуална диференциална диагноза - мастно и плеторично лице

Много класически заболявания настъпват неочаквано и ретроградна достоверна информация може да бъде получена единствено по миналите фотографии на пациентите.

СИНДРОМ НА КЪШИНГ: на снимката виждате тинейджърка с адренален карцином. Тя има и акне и хирзутизъм, сивкава коса и кожа, лице като луна и тънка кожа на лицето. Тази клинична картина се развива след известна експозиция на високи плазмени нива на глюкокортикостероиди. Класическата болест на Къшинг се дължи на повишена секреция на кортикотропин от питуитарен аденом, докато синдрома на Къшинг се дължи предимно на ектопична секреция от дребно клетъчен белодробен карцином или от индолентни тумори с ддруга локализация. Екцесивното фациално окисмяване отразява и влиянието на адреналният карцином върху свръхпродукцията на андрогенни прекурсори. На долната снимка е същата пациентка 9 месеца по-рано.

 

Синдрома на Къшинг в наши дни може да се дължи и на ятрогенни причини, а именно супратерапевтично приложение на глюкокортикостероиди вкл.и при пулмоналното им приложение. На долните снимки виждате еволюцията в продължение на 12 месеца на ятрогенен Къшинг.