Ангиоми и телангиектазии

Под АНГИОМ разбираме пролиферацията на кръвоносни съдове, поради наследствени или придобити васкуларни аномалии. Терминът се отнася за кожни лезии, които се наблюдават под формата на мрежа от фини, видими малки кръвоносни съдове в кожата.

 

Васкуларни аномалии в хода на развитието на детето

Васкуларни петна по рождение

Транзиторни, малки по размери макуларни петна т.нар.NAEVI FLAMMEI - се наблюдават при около 50% от новородените, с еднаква дистрибуция при двата пола. Най-честата им локализация е по врата, челото и около очите на детето. След няколко месеца обикновено изчезват от само себе си, но ако са локализирани по врата на детето могат да персистират и цял живот.

Най-важната диференциална диагноза и тук е при децата, където трябва да се направи разлика между ВАСКУЛАРЕН НЕВУС и ХЕМАНГИОМА. Васкуларните невуси най-често произлизат от вермалните капиляри и са конгенитални предимно по произход - известни са още като ВИНЕНИ ПЕТНА.

Те са по рождение и персистират през целият живот на човека, като с напредването на възрастта се увеличават по площ и стават по-червени на цвят. 

АКО ОБАЧЕ те са разпространени по хода на тригеминалният нерв, СЕ СЪЧЕТАВАТ И С ВАСКУЛАРНИ МОЗЪЧНИ АНОМАЛИИ и това е синдрома на Sturge-Weber: ментално изоставане, мускулна спастичност и клинична манифестация около 5-тата година от живота на пациента.

АРТЕРИОВЕНОЗНИТЕ МАЛФОРМАЦИИ (долната фотография) представляват пулсиращи лезии, които могат да кървят след нараняване.

За разлика от тях ЧЕРЕШОВИТЕ НЕВУСИ представляват хемангиоми, които липсват по време на раждането, но се появяват в първите седмици от живота на детето, възможно е те спонтанно да регресират към 8-та година от живота на детето и активна интревнеция се налага само ако лезиите взаимодействат с васкуларният аксис или пречат на кърменето. Бързо растящите такива невуси могат и да улцерират и респ.на това да кръвят.

 

Макар и рядко е възможно масивни кавернозни хемангиоми да секвестират циркулиращите в плазмата тромбоцити и това да доведе до развитието на хеморагична диатеза - патологията се нарича - синдром на Kasabach - Merritt. Мултиплени хемангиоми се наблюдават особено често при преждевременно родени бебета.

ХЕРЕДИТАРНАТА ХЕМОРАГИЧНА ТЕЛАНГИЕКТАЗИЯ или синдрома на Osler - Weber - Rendu е сравнително често срещана генетична аномалия, която се проявява клинично с мултиплени малки васкуларни лезии по кожата, които са придружени и от мукозни лезии. Лезиите са с размер 1-3 милиметра, глобуларни и меки, нямат клинична сигнификантност. Големи кавернозни лезии, особено разположени по долната устна на пациента се наблюдават предимно в късната възраст от живота. Малки ангиоми, които са заобиколени от области от хиперкератоза се наричат АНГИОКЕРАТОМИ. 

Могат да бъдат разположени и по скротума на пациента и тогава се наричат АНГИОКЕРАТОМИ на FORDYCE, могат обаче да са локализирани и по тялото и това се наблюдава при една рядка патология наречена БОЛЕСТ НА ANDERSON - FABRY или още известна като алфа-галактозидазен дефицит. Това е рядка наследствена патология (Х-свързана), която често се диагностицира късно, но е важно да бъде установена, защото дистрибуцията на васкуларните аномалии може да доведе до преждевременна смърт на пациента (долната фотография).

 Придобити васкуларни аномалии

Петната на CAMBRELL DE MORGAN се развиват по тялото на пациента в средата от житейският му път.

ПИОГЕННИТЕ ГРАНУЛОМИ имат характерна морфология и са заобиколени от коллатерали от нормална кожа - имат тенденция да кървят.

ГЛОМАНГИОМИТЕ са също локализирани по крайниците на пациентите, понякога и под нокътното им ложе и са с размери от по няколко милиметра - болезнени са при натиск.

САРКОМА НА КАПОШИ представлява вид ангиосарком, който в наши дни се наблюдава най-често при страдащите от ХИВ инфекции.

ПРИДОБИТИТЕ ТЕЛАНГИЕКТАЗИИ - са често срещани в практиката, наблюдават се предимно по лицето на пациентите, които са предимно деца

Подобни паяковидни невуси се наблюдават както при тиреотоксикоза, така и при чернодробни заболявания. 

При патологии, където има често и спонтанно отделяне на вазодилататори в церкулацията се наблюдава често развитието на КАРЦИНОИДЕН СИНДРОМ и СИСТЕМНА МАСТОЦИТОЗА. 

След радиотерапия често се развиват телангиектазии на мястото на ирадиацията, същото може да се наблюдава и след слънчево облъчване, както и след продължителното действие на кортикостероиди за локална употреба.