Визуална диференциална диагноза - лице с големи скули

Болест на Paget

При болестта на Paget има и увеличаване на размера на костите на главата предимно за сметка на костната, а не за сметка на меката тъкан както е при акромегалията, което води и до увеличаване на диаметъра на скулите, с характерната вдлъбнатина под тях. Слуховият нерв може да е компресиран, което да доведе до развитие на глухота - отбележета наличието на слухов апарат на дясното ухо на пациента.

При извършване на обзорна графия на гръбнамният стълб находката се различава от тази при метастазите, защото промените заангажират цялото тяло на прешлена, характерни са и проминентните хоризонтални трабекули, което дава типичната картина на "прешлен разделен на квадратчета". Възможно е да има компресия на нервите, които преминават през форамен боди.

 При извършване на странична обзорна графия на черепа се наблюдава така наречената osteoporosis circumscripta - скулите и тук се вижда, че проминират и се наблюдават големи области на костна лиза, които са добре отграничени от костните области с повишена активност.

 Генерализираното омекване на сотите при болестта на Paget води и до изразени деформитети по долните крайници на част от пациентите - най-често тибията изпъква напред, както е показано на долната фотография; възможна е обаче и базиларна девиация на тази кост.

 Сърповидно клетъчна анемия

Кожата на тялото на пациентите е бледа, независимо от тяхната раса, склерите са жълти, а скулите им изпъкнали, поради наличието на екстрамедуларна еритропоеза - трябва да се има предвид, обаче че това е особеност и на нелекуваната таласемия, както и на сърповидно клетъчната анемия.