Пулсиращ черен дроб

 

 

Не е типично пулсиращият черен дроб да бъде сбъркан с друг вид пулсиращ тумор.

Пулсиращият черен дроб се наблюдава при хроничната недостатъчност на сърдечната декомпенсация, най-често породена от наличието на МИТРАЛНА или ТРИКУСПИДАЛНА СТЕНОЗА.

Асоциираната симптоматика включва наличието на централна цианоза, отоци по двата крака и асцит.

Желателно е нинаги когато палпирате пулсиращ черен дроб да аускултирате и сърцето и можете да очакване също така често наличие на десностранна сърдечна недостатъчност.