Визуална диференциална деагноза - удълженото лице

АКРОМЕГАЛИЯ

Мъжът от долната фотография се оплава на лекуващият го лекар от поява на топли вълни и обилзи изпотявания, а също така че чертите на тялото му загрубели и то загубило деликатността си. Както виждате той има проминентна мандибула, големи устни и нос, както и увеличени обрити на очите си.  Всички тези изменения се развили неочаквано бързо за него. Освен това се оплаквал от непоносимаст към толпина.

 Сами виждате на долната фотография как проминентнана мандибула оказва влияние върху формата на зъбната захапка на пациентът - развива се т.нар.прогнация.

При акромегалията се наблюдава и увеличение на меката тъкан върху челото на пациента, като класическото оплакване е увеличеие на размера на главата т.е.шапките на пациентите отесняват (долтана фотография).

Ръцете на пациентите страдащи от акромегалия също показват типични за патологията изменения: жената от долната фотография се оплаква на лекарят си, че чувствала напрежение нощем в ръцете си, както и че изпитвала миалгии. мускулатурата на тенара се увеличила по обем, а иктката й станала по-дебела. Затова е разумно при всички пациенти страдащи от т.нар."синдром на карпалния тунел" да се мисли и за акромегалия.

 При извършване на радиография на дланта на пациента се наблюдава типичното разширение на костната сструктура, което започва от основата на костта + дегенеративни ставни изменения се наблюдават също така.

При извършване на обзорна графия на питуитарната фоса се наблюдава разширение на села турцика, поради наличият питуитарен аденом, най-често.