Абдоминална ригидност

 

 

Установяема чрез палпация абдоминалната ригидност представлява абнормално мускулно напрежение на абдоминалната сстена. Абдоминалната ригидност може да е волева или неволева. Волевата абдоминална ригидност се наблюдава при невротични пациенти, които стягат техните абдомени при палпация/перкусия, докато венолевата абдоминална ригидност представлява живото-застрашаваща патология.

Неволевата абдоминална ригидност най-често е породена от заболявания на гастроинтестиналната система на пациентът, но може да се дължи и на налични пулмонални и/или васкуларни заболявания, както и на ефектът на различни токсини.

Анамнеза и физикално изследване на пациент с абдоминална ригидност

Ако състоянието на пациентът позволява снемете кратка анамнеза. Първо трябва да се осведомите откога е започнала абдоминалната ригидност, а също така дали едновременно с втвърдяването на корема се е появила и абдоминалната болка или преди това е имало болка или болката се е появила на един по-късен етап. 

При изследването на пациентът трябва да отбележите дали има локална или обща абдоминална ригидност, а също така дали абдоминалната ригидносте постоянна или флуктуираща.

Лекарят трябва да се осведоми и за наличието на агравиращи абдоминалната ригидност фактори като промяна в положението на тялото, ходене и повръщане.

На фона на абдоминална ригидност всеки един симптом на пациентът налага щателно изследване и нищо не трябва да се омаловажава.

При огледа на абдомена на пациентът на първо място трябва да се обърне внимание дали под абдоминалната мускулатура няма данни за проминиращи чревни бримки.

Палпацията при абдоминална ригидност трябва да е много лека, колкото да се установи тежестта на проблема.

Накрая пациентът трябва да се провери физикално и за наличие на дехидратация т.е.да се огледат и муозните му мембрани.

Етиология на абдоминалната ригидност

Десцендираща аневризма на абдоминалната аорта

При десцендираща еволюция на аневризма на абдоминалната аорта може да се появи и различна по степен на изразеност и абдоминална ригидност, която най-често е локализирана над мястото на аневризмата. Останалата клиника е класическа и е описана многократно в различнистатии на сайта ни. При палпация се установяват абдоминални пулсации, както и евентуално систолен шум над мястото на аневризмата. Ако аневризмата обхване и реналните артерии може да има хематурия/олигурия/анурия. При напреднала дисекация пациентът е в шок от кръвозагубата.

Токсикологични причини за абдоминална ригидност

Ухапванията от различни отровни за човека змии е водеща причина тук. Абдоминалната ригидност е генерализирана, на фона на силни абдоминални крампи. Токсините могат да причинят нискостепенна пирексия, гадене/повръщане, мускулен тремор и чувство за парене на мястото на ухапването. При някои пациенти се развива хиперсаливация, хипертонична криза, както и сухожилна хиперрефлексия. При децата може да се развие обаче и респираторна парализа.

Мезентериална исхемия

Мезентериалната исхемия е животозастрашаваща патология, при която има положителна анамнеза за няколкодневна предхождаща абдоминалната ригидност, нискостепенна абдоминална болка. При физикалният преглед обаче болковият синдром често е много силен, но корема не е толкова твърд както при перитонита т.е.има дисоциация между клиниката и физикалната находка, което не е парадокс, а правило при тромбозота на мезентериалната артерия. Абдоминалната ригидност е предимно умбиликално или параумбиликално локализирана; често пациентът е тахикардичен и/или хипотензивен. Наличието на изпражнеия като малиново желе, уви са късна симптоматика, най-често в началото на еволюцията на мезентериалната тромбоза има констипация.

Перитонит

В зависимост от етиологията мезентериалната тромбоза може да е генерализирана или лоализирана, същото се отнася и за болковият синдром. Блумберг винаги е положителен.