Езикът на електрокардиограмата

Да започнем от основата

Когато вие започнете да учите нов език, вие научават първо някои по елементарни думи/фрази, които по-късно комбинирате в по интелигентни изречения. Същото се отнася и за езика на електрокардиограмата.

От къде започва сърдечният ритъм

Най-важната част от интерпретациятана сърдечният ритъм е да се установи откъде той води своя произход.

Различаваме следните видове сърдечни ритми:

·         Синсувор ритъм

·         Атриален ритъм

·         Връзков ритъм

·         Камерен ритъм

Когато се интерпретира електрокардиограмата или част от нея, един от раните ритми трябва да е наличен на записа и е важно да се установи ПЪРВО ТОВА, за да прецени ефектът на ритъма върху пациентът, както и правилно да се определи лечението на сърдечната патология.

Терминът СИНУСОВ РИТЪМ обозначава ритъм, който произлиза от синусовият възел на сърцето.

Терминът АТРИАЛЕН РИТЪМ има гръцки произход и означава „коридорен ритъм“, като се има предвид че при този вид ритъм кръва просто преминава през предсърдията като през коридор, за да достигне до съкращаващите се камери – това е ритъм, който се генерира не от синусовият възел, а от част от предсърдната тъкан.

Термина ВРЪЗКОВ или НОДАЛЕН РИТЪМ репрезентира ритъм, който се генерира от АV-възела на сърцето и винаги е патологичен ритъм.

Терминът „вентрикул“ има латински произход и означава на латински език „малката камбана“ и в този смисъл ритъма означаван като КАМЕРЕН РИТЪМ представлява специфичен вид сърдечен ритъм, който се генерира от камерна тъкан.

За да определим правилно вида на сърдечният ритъм първо трябва да знаеме отделните сърдечни ритми с каква скорост се генерират и това е втората важна част от сърдечният пъзел, който трябва да разплитаме ежедневно и в условията на спешност/неотложност.

Съществуват определени термини, които трябва да заеме при ритъмната интерпретация:

·         „Бради-„означава бавен ритъм

·         „Идио-„означава ритъм с нормална скорост

·         „Акцелириран“означава сърдечен ритъм, който е със скорост малко над горната граница на нормата

·         „Тахи-„означава бърз сърдечен ритъм

Важни, но несъществени неща, които трябва да знаете

Както казахме вече терминът „брадикардия“означава бавен по скорот сърдечен ритъм. Но при брадикарията има една особеност, а именно че напр сърдечна честота от 45 уд/мин може да означава както синусова брадикардия, така и наличие на връзков ритъм, но ние не ползваме терминът „вързкова брадикардия“, защото нормалната честота на АV-възела е 40-60 уд/мин.

 

Всеки атриален ритъм със скорост под 100 уд/мин се нарича „ектопичен атриален ритъм“, като терминът „ектопичен“ има гръцки произход и означава и „изместен“ т.е.имаме изместен ритъм. Ектопичният ритъм не е индикатор, най-често за наличие на сериозен здравен проблем, наличието му означава, че синусовият възел е болен и не може да изпълнява своите кралски обязаности.

Най-големи практически ориентирани проблеми обаче създава камерният ритъм: при камерната брадикардия имаме сърдечен ритъм с честота под 20 уд/мин. Вентрикуларната тахикардия се наблюдава предимно известен период преди сърцето да спре да работи и затова още се нарича „агонален ритъм“.

Когато сърдечният ритъм е със скорост 20-40 уд/мин това означава, че той произлиза от сърдечните камери, а когато пред този ритъм има префикса „идио-„ или имаме т.нар.“идиовентрикуларен“ ритъм, това означава че имаме т.нар.“индивидуален камерен ритъм“. Ако имаме камерен ритъм със скорост 40-100 уд/минута, тогава използваме терминът „акцелириран“ камерен ритъм. Тази акцелерация се наблюдава най-често когато сърцето се опитва да насмогне на повишените кислородни нужди на организма на пациента.

Когато имаме сърдечен ритъм със скорост над 100 уд/мин вече имаме работа със „сърдечна тахикардия“, която също може да се обозначи с един от горните 4 термина, с които определихме различните видове ритми.

Малко инфо над основното

Понякога ЕКГ-записите съдържат елементи, които се различават от базисният сърдечен ритъм.

Най-често се касае за наличие на допълнителни сърдечни удари, които се обозначават като „ектопични сърдечни удари“ или вторият вид допълнителни елементи се наричат „избягващи сърдечни удари“.

Допълнителните/преждевременните сърдечни удари се развиват, защото част от сърдечната тъкан ги генерира, като причината за тази екстра генерация на преждевременните сърдечни удари е повишената нужда от кислород, най-често на самият миокард. Таз сърдечна тъкан, която генерира допълнителни сърдечни удари се нарича „раздразнена сърдечна тъкан“ – това образно казано е област от миокарда, която се е разбунтувала.

Преджевременните сърдечни удари могат да произлизат от предсърдията, АV-възела или камерите и съответно на това се наричат съобразно областта на техният произход.

Избягващите сърдечнви удари, за разлика от преждевременните, се развиват в много кратък интервал след един нормален сърдечен удар, във времето когато миокарда би трябвало да си почива. Избягващите сърдечни удари имат същият произход, както и преждевременните сърдечни удари. Когато избягващите сърдечни удари са множество на брой, те могат да предоминират над основният сърдечен ритъм и тогава имаме т.нар.“избягващ“ или „ескейп“ сърдечен ритъм.

Понякога преждевременните сърдечни удари са групирани по 2-ки, 3-ки или 4-ки и тогава имаме: бе-, три- или квадри-гимения. При бигеминията имаме редуване на нормален и преждевременен сърдечен ритъм, при тригеминията имаме един нормален + два преждевременни сърдечни удара и т.н.

Участъка от миокарда, който генерира преждевременните сърдечни удари се нарича „фокус“, а когато участъците са множество т.е.повече от един се наричат „фоки“. Фокусите могат да са „унифокални“ т.е.да е само един фокус или мултифокални т.е.да имаме повече фокуси, което вече е израз и на по-сериозна патология.

Под „куплет“ разбираме наличие на два последователни ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ сърдечни удара, а под „триплет“ се разбира наличието на три преждевременни сърдечни удара, което пак вече е израз на сериозна, но вече потенциално животозастрашаваща патология.Така например при наличие на триплет от камерни екстрасистоли говорим вече за наличие на КАМЕРНА ТАХИКАРДИЯ.

 

И накрая ще ви представя последният, макар и рядко срещащ се термин наречен „модифициент“. Под модифициент се разбира наличие на нещо, което е различно от базисният сърдечен ритъм, например: бедрен болк или АV-блок 1-ва степен.