КАРДИОЛОГИЧЕН КОМПЕНДИУМ –  болести на пулмоналната клапа 

 

Пулмонална стеноза

Пулмоналната стеноза обикновено е конгенитално заболяване. Другите причини за развитието на пулмоналната стеноза са: ревматични, карциноид. Тежкостепенната пулмонална стеноза се характеризира с градиент мужду дясната камера и пулмоналната артерия над 80 мм/живачен стълб. Лекува се чрез балонна валвулотомия, коятое показана за извършване при симптоматични пациенти, при които има градиент между дясната камера и пулмоналнта артерия над 30 мм/живачен стълб независимо от това дали те са симптоматични или не.

Пулмонална регургитация

Най-честата причина за наличието на пулмонална регургитация е наличието на пулмонална хипертония. Другите по-редки причини са: наличие на инфекциозен ендокардит, тетралогия на Фалот, посткардиохирургична компликация, 

Кличино се проявява и с наличие на шум, при сърдечна аускултация на Грахам-Стеел, който е подобен на шума при аортна инзуфициенция, с изключение на това, чее строго локализиран в аускултаторната област на пулмоналната клапа и няма абссолютно никаква ирадиация, а също така се засилва при вдишването на пациента.

Лечението на пулмоналната регургитация на практика представлява лечение на пулмоналната хипертония. Понякога се налага смяна на пулмоналната клапа, най-често при наличие на тетралогия на Фалот, както и при наличие на предимно деснокамерна сърдечна недостатъчност. 

Дясната камера обикновено талерира наличието на пулманална регургитация в продължение на дълги години, така че тази патология се открива най-често случайно.