КАРДИОЛОГИЧЕН КОМПЕНДИУМ –   трикуспидална регургитация

 

Етиология

1.     Трикуспидалната регургитация се дължи на обемното претоварване на дясната камера

a.    Левокамерна дисфункция или левокамерно валвуларно заболяване съчетано или не с пулмонална хипертония

b.    Белодробно заболяване съчетано с пулмонална хипертония

c.    Предсърден септален дефект

2.     Пулмонална етиология на трикуспидалната регургитация

a.    Ревматична треска

b.    Ендокардит

c.    Гръдна травма

d.    Пролапс на трикуспидалната клапа

e.    Наличие на пейсмекър, чиято дисфункция предизмиква и трикуспидална регургитация

f.     Установени конгенитални аномалии: нисък стоеж на платната на трикуспидалната клапа, интерсекция на плантана на трикуспидалната клапа и други подобни

Натурална еволюция на трикуспидалната регургитация

·     Средно тежка до тежка трикуспидална регургитация: първоначално трикуспидалната регургитация се толерира добре в първите 5 години от развитието й, докато не се равие деснокамерна сърдечна недостатъчност

·     Трикуспидалната регургитация поради наличие на пулмонална хипертония не се толерира добре от пациентите и бързо води до влошаване функцията на дясната камера

Лечение на трикуспидална реггургитация

·     Целта на терапията при трикуспидалната регургитация е намаляне/облекчаване работата на дясната амера и за целта се ползват предимно диуретици с продължително действие

·     Трябва да се лекуват едновременно и причините довеждащи до развитието на деснокамерна недостатъчност, а също така да се подобри функцията и на лявата камера на ърцето

·     Лекува се едновременно и евентуалната налична пулмонална хипертония

·     Хирургична терапия на пулмоналната регургитация

o  Тежкостепенна, но асимптоматична пулмонална регургитация, която обаче е довела до високостепенна дилатация на дясната камера

o  В случаите когато се налага подмяна и на митралната клапа едновременно