КАРДИОЛОГИЧЕН КОМПЕНДИУМ –  аортна стеноза  

 

Етиология

1.     Възраст зависимата дегенерация: това е най-честата причина за развитието на аортната стеноза, която корелира правопропорционално със степента на развитиена общата атеростлероза в организма на пациента, както и с евентуалното наличие на коронарно артериално заболяване. Неатеросклеротичното изтъняване на клапните платна на аортната клапа се наблюдава при около 20% от пациентите над 65 год.възраст, което се асоциира с повишен риск от настъпване на внезапна сърдечна смърт, като прогресията на тази патология е около 10% за период от 5 години.

2.     Наличие на бикуспидална аортна клапа

a.    Това е най-честото конгенитална сърдечна малформация, която се наблюдава при около 2% от новородените

b.    Съществува фамилна унаследяемост на тази патология, като са засегнати предоминантно мъжете 3:1 в полза на жените.

c.    Аортната стеноза или аортната регургитация се развиват при около 40% от пациентите с бикуспидална аортна клапа във възрастта между 10 и 40-години, като при 75% от пациентите артната стеноза е тежкостепенна

d.    Възможно е да се развие комбинацията от аортна стеноза и аортна регургитация при наличие на бикуспидална аортна клапа

3.     Наличие на ревматизъм – при наличие на ревматизъм аортната стеноза може да се комбинира с аортна недостатъчност и/или с митрална стеноза

Диагностика на тежестта на аортна стеноза

1.     Съществуват клиничните критерии, които са общоизвестни

2.     Съществуват и кардиоехографски критерии

Клиника на аортна стеноза

·     Диспнея

·     Синкоп, който се дължи на неспособността на сърцето да осигури адекватно мозъчно кръвоснаблядаве по време на физически усилия на пациента и/или на насложени поради наличието на аортната стеноза респ.намалението на коронарното кръвообръщение аритмии

·     Ангина пекторис се наблюдава при около 30% от пациените с аортна стеноза, които имат и насложено коронарно артериално заболяване, и при 50% от пациентите с аортна стеноза, при които има насложена сърдечна недостатъчност и тогава ангината се дължи на увеличена консумация на кислород на миокардна, а не намалено миокардно кръвооросяване

·     Хеморагична диатеза, налична е при 25% от пациентите с аортна стеноза, поради наличие на АV-малформации, най-често по хода на храносмилателната система на пациентите с аортна стеноза; другата причина за наличието на хеморагичната диатеза при пациентите страдащи и от аортна стеноза е разушаването на фактора на фон Уилебранд, което се получава по време на преминаване на кръвта на пациента през стеснената аортна клапа

Естествена еволюция на аортната стеноза

Тежка асимптоматична аортна стеноза

Тя почти винаги прогресира до симптоматична тежка аортна стеноза в рамките на 5 години от началото на появата й – асоциира се с висока болестност и смъртност, след клиничното й манифестиране.

Тежка симптоматична аортна стеноза

След появата на симптоматиката на аортната стеноза (най-често на ангина пекторис/сърдечната недостатъчност), оставен без лечение пациентът умира в рамките на 2-3 години.

Средно тежка аортна стеноза

Ако има насложено ренално заболяване към аортната стеноза, прогресията на последната е много бърза, същото се отнася и при наличие на тежкостепенна калцификация на платната на ортната клапа па пациентът.

Лечение на аортна стеноза

·     Приложението на каквито й да е вазодилататори е противопоказано при пациентите с аортна стеноза вкл.на нитрат съдържащи препарати и АСЕ-блокери

·     Единствената правилна терапия на аортната стеноза е кардиохирургичната интервенция, която е показана при наличие на:

o  Тежкостепенна, симптоматична аортна стеноза, придружена от съответната, горепосочена клиника

o  Тежкостепенна аортна стеноза плюс спад на левокамерната функция измерено от намалението на фракцията на изтласкване на лята камера под 45%

o  Тежкостепенна, но асимптоматична аортна стеноза, но когато симптоматиката се проява само при тестове с натоварване – стрес теста

o  Средно тежка и асомптоматична аортна стеноза и наличие на коронарно артериално заболяване и/или аортна анвризма

o  Клинична картина при пациента, която отговаря на едновременното наличие както на аортна стеноза, така и на аортна регургитация