Абдоминална радиография

 

 

Пациентът трябва да бъде в изправено положение, но може да е легнал странично и тогава изследването се нарича “латерография”. Необходимо е 5 минути пациентът да е в изправено положение преди да се извърши обзорната графия на абдомена.

Пдхода при интерпретацията на обзорната графия на абдомена трябва да е СИСТЕМЕН.

Естралуминален газ

Естралуминалният ггаз най-често се натрупва в ретроперитонеума (сребърен въздух под диафрагмата или въздух около черният дроб при лява латерография), по-рядко се вижда газ в или около дебелото черво, който не зависи от положението на тялото на пациента, може да се установи и така нар.”пневмобилия” или газ в жлъчният мехур или билиарното дърво при емпем на жлъчката, както и т.нар.”уринарен газ” или газ в региона на бъбреците – наблюдава се и при ксантогрануломатозен пиелонефрит; най-рудко се установява газ в областта на псоасният мускул.

Газ дилатирани чревни бримки

Газ дилатираните чревни бримки се дефинират като разширение на тънките черва с над 3 ст. и/или разширение на дебелото черво с над 6 сантиметра. Сензитивността на тази находка за установяване на чревна обструкция се движи между 45 и 86%. Ако са дилатирани само тънките черва, то обструкцията е в тях, същото се отнася и за моно дилатация на дебелото черво. Ако има дилатация и на тънките и на дебелите черва тогава вероятно имаме адинамичен илеус.

Калцифицирани абдоминална структури

Реналните калкули ако съдържат калций се установяват като калцификати при обзорната графия на абдомена, но не всички от 7-те вида нефролитиаза е рентген-позитивна. Може да се установят и калцификати в пикочният мехур и това се ддължи на камъни в пикочният мехур, които са преканцероза. Други причини за наличие на абдоминална калцификация са: жлъчните камъни, нефрокалцинозата, флеболитите, както и простатните калцификати.