МЕЖДУКАМЕРНАТА МАГИСТРАЛА

Пътуване през разклоненията на междукамерната магистрала

Бързият път на междукамерната магистрала докосва камерите на сърцето

В предните глави описахме устройството и функционирането на АV-възела, който тук в тази статия наричаме „интравентрикуларната магистрала“. Както всяка магистрала така и АV-възела се състои от платна за бързо движение, така и от платна за бавно движение, като тук платната за бързо движение на импулсите от синусовият възел докосват камерната мускулатура, без обаче да проникват в нея.

В областта на сърдечният връх тази магистрала се разделя на два клона: ляв и десен, от които произлиза вече позната ви мрежа на Пуркине.

Какво се отбелязва на ЕКГ-записа

 

Помните, че Р-вълната се образуваше от деполяризацията на синусовият възел, а PR-интервала от забавянето на провеждането на синусовият импул през предсърдията, АV-Івъзела до мрежата но Пуркине. Помните също така, че камерният комплекс представлява отражение на сумаризираната деполаризация на всички камери на сърцето.

Картата на междукамерната магистрала

 

След първоначалното образуване на АV-възела, двата му клона първоначално се сливат в една супермагистрала, която е наречена „снопа на Хис“, скоро след образуването си снопа на Хис се разделя на два клона: ляв и десен, които трансмитират синусовите или не сигнали към дясната и лявата камери на сърцето.

Трябва да запомните, че деполуризацията на тези два клона са включени в продължителността на PR-интрвалите.

Записване на камерният комплекс

Помните вероятно статията „ЕКГ-за парамедици: локация, локация...“ и поради това, че камерите са по-големи от предсърдията записваните сигнали ще бъдат по-големи от тези на сигналите идващи от предсърдията. Ето защо най-големите вълни са тези на камерните комплекси. Това познание ни позволява да си обясним диференциацията в камерните комплекси, Р-вълните и Т-вълните.

Ефектът на переспективата

Най-често когато видите ЕКГ запис, ще си зададете въпросът защо при едни хора камерните комплекси сочат нагоре, а при други са предоминантно ориентирани надолу?

 

Причините за това са семпли: тук има значение както размерът на сърцето, така и локализацията му, а също така и переспективата от която е направен записът.