Системна склероза

Особеностите на системната склероза включват екстензивни телангиектазии и червеникави петънца по лицето, както и на кожна ригидност, която често повдига горната устна нагоре и оголва горната челюст на пациента, както е показано на долната снимка.

Проминентни са както ивждате вертикалните черти около ъглите на устните на пациентката.хДилатираните кръвоносни съдове се установяват и по ръцете и краката на пациентите, там също кожата е с намалена или загубена еластичност. Същата картина обаче може да се наблюдава и при системният лупус еритематодес, както и при пациентите страдащи от дерматомиозит.

СКлеродермата или локализираната морфея представлява локализирана кожна склероза, която също може да се наблюдава и при дерматомиозит и при системен лупус еритематодес. Съществува линеарна и нелинеарна морфея. При пациентите със системна склероза се наблюдава често и хетерохромия на ириса.

Пример за локализираната морфея е представен на долната снимка.

Линеарната морфея се демонстрира от долната фотография и често е локализирана по челото на пациента.

ДЕРМОТОМИОЗИТ (на долната снимка) - характерна е хелиотропната еритема около очите на пациента и може да бъде придружена от промяна в кожата на ръцете.

Дерматомиозит при негрите - хелиотропната еритема тук е кафеникава на цвят.