Правилата на ритъмът

Колко регулярен е ритъмът

 

Един ЕКГ-ритъм се нарича регулярен когато интервалът между два камерни комплекса е 3 малки квадратчета или по-малко, така че идентификацията на регулярният ритъм е лесно.

На долната фигура пак имаме регулярен сърдечен ритъм, но няма връзка между Р-вълните и камерните комплекси.

Регулярно – ирегулярен ритъм

 

При регулярно-ирегулярният ритъм ритъма на сърцето има все още особености на регуларният, но понякога избързва, а понякога се забавя.

Тотално ирегулярен ритъм

 

При тотално ирегулярният ритъм няма и следи от регулярност никакви.

Регулярни изключения

 

Това на практика в по-голяма част от времето си е регулярен ритъм, но се появяват сърдечни удари, които го нарушават и внасят елемент на ирегулярност, те се появяват обаче в последователна закономерност.

Има ли Р-вълна?

След индентификация вида на ритъма отделяме внимание на това дали има налична Р-вълна или няма такава на ЕКГ-записа. Това ще ни помогне да разберем откъде произлиза конкретният ритъм.

Понякога Р-вълната има по-необичайна форма: може да е малка издатина, а може и да е съставена от две ясно видими различни части, една над и една под изоелектрическата линия – вида на Р-вълната се нарича «морфология на Р-вълната».

Следващият въпрос е: колко Р-вълни са налични? Анализирайте сегмента преди камерният комплекс, идентифицирайте по него наличните Р-вълни и ще си отговорите и на този въпрос. При все, че преди камерният комплекс може да има и две Р-вълни само една от тях достига до АV-възела е генерира камерни съкращения.

Последният въпрос е: дали Р-вълната е регулярна или не е регулярна? Много хора отъждествяват регулярният ритъм с наличие на регулярни Р-вълни, но това не е вярно.

Колко отдалечена от камерният комплекс е Р-вълната?

Тоест трябва да анализираме PR-интервала на ЕКГ-записа, което ни дава информация за това как функционира АV-възела.

ТРЯБВА ДА СЕ ИЗСЛЕДВА ВСЕКИ PR-ИНТЕРВАЛ НА ЕКГ-ЗАПИСА, най-често във ІІ-ро отвеждане.

Каква е последователността на анализа?

Стъпка №1: определяне вида на ритъма

Определяме дали той е регулярен, регилярен-ирегулярен, ирегулярен или регулярен с изключения.

Стъпка №2: определяме сърдечната честота

Еднаква ли е камерната и предсърдната честота? Определят се и двете.

Стъпка №3: изследва се Р-вълната

Има ли реално Р-вълна?

Колко Р-вълни има за 1 камерен комплекс и ако са повече от една, колко са на практика Р-вълните.

Стъпка №4: изследване на PR-интервала

Ако всички интервали са еднакви определете дължината им.

Ако PR-интервалите са различни определете тези от тях, които са вариабилни.

Ако липсват Р-вълни отбелязвате, че не може да се измери PR-интервала.

Стъпка №5: анализ на QRS-комплекса

Има ли типичните QRS-комплекси или има вариабилна тяхна морфология?

 

Ако QRS-комплексите са едни и същи дали Т-вълните след тях са еднии същи?