Езикът на елекрокардиограмата

Започваме от основата

Когато започвате да учите нов език вие започвате от изучаването на азбуката му, както и на някои основни правила, които лежат в основата на механиката му. Същият подход можем да използваме и при изучаването на електрокардиограмата.

Най-важният ЕКГ елемент е именно вида на ритъма на ЕКГ-записа, който може да произлиза от 4-те главни сърдечни области: синусовият възел, предсърдията, АV-възела и камерите.

Нормалната скорост на синусовият и предсърдния ритъм е 60-100 удара/минута, на АV-ритъма е 40-60 уд/минута, а на камерите ритъма е 20-40 уд/минута.

Често обаче ЕКГ-записите съдържат ритъм, различен от базисния или нормален сърдечен ритъм, защото най-често в ежедневната практика се наблюдават ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ и ИЗБЯГВАЩИ сърдечни удари.

Под ПРЕЖДАВРЕМЕНЕН СЪРДЕЧЕН УДАР разбираме появата на сърдечна контракция, която се е появила по-рано от очакваното. Преждевременните сърдечни удари могат да произлизат от предсърдията, АV-възела и камерите и съответно на произхода си насят и името на областта от която произлизат.

ИЗБЯГВАЩИЯТ СЪРДЕЧЕН УДАР представлява пълната противоположност на преждевременния сърдечен удар и се развива неочаквано СЛЕД генерирането на нормалната сърдечна контракция. Избягващият сърдечен ритъм може да има същият произход като предсърдния сърдечен ритъм.

И преждевременните и избягващите сърдечни удари се наблюдават винаги в асоциация с базисния сърдечен ритъм.

Понякога преждевременните сърдечни удари могат да се наблюдават в специфични групировки с нормалния сърдечен ритъм: на двойки, тройки и четворки:

 

  • Ако имаме един нормален сърдечен удар и един преждевременен това се нарича БИГЕМИНИЯ
  • Ако имаме два нормални сърдечни удара и един преждевременен това се нарича ТРИГЕМИНИЯ
  • А ако имаме три нормални сърдечни удара и един преждевременен това се нарича КВАДРИГИМЕНИЯ