От Р-вълната до QRS-комплекса

Р-вълната

Р-вълната отразява ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯТА както на лявото, така и дясното предсърдие.

 

Р-вълната представлява малка заоблена вълна на ЕКГ-записа, която може да е насочена нагоре (над изоелектричната линия), да е насочена надолу (под изоелектричната линия) или да е бифазна т.е.да има една част над- и една част под изоелектричената линия. Нормалната продължителност на Р-вълната е под 0.12 секунди.

Височината на нормалната Р-вълна трябва да е под 2.5 малки квадратчета. Ако Р-вълната е по-голяма това означава, че повече тъкан се деполяризира т.е.има хипертрофия на предсърдията. 

При някои ритми няма Р-вълни при други ритми има повече от 1 Р-вълна на 1 камерен комплекс, но тези девиации ще ги разгледаме по нататък.

За да комплищираме нещата тук е момента да спомена, че някои Р-вълни не предхождат камерният комплекс, а се сливат с него или дори са след него. Важно е при все това да се идентифицира Р-вълната, но не е възможно да се измери при тези ситуации PR-интервала.

Много хора бъркат понятията «аритмия»  и «дисритмия», но това са два различни сценария. 

При АРИТМИЯТА имаме или загуба на ритъм или ирегулярност на ритъма. Верно някои аритмии са на практика вид дисритмии, но обратното не е вярно, а именно че всички дисритмии са аритмии.

Р-вълната и нейната връзка с камерният комплекс

След Р-вълната има изоелектричен сегмент, който се нарича PR-сегмент или интервал, този интервал показва че в сърцето в момента няма измервателна електрическа активност, но това не означава че сърцето е спряло да работи, а само че сигнала не може да бъде измерен извън тялото. В този период сигнала просто спира в АV-възела поради необходимостта от оптимизиране на сърдечните контракции – това е програмирано забавяне на сигнала – по това време сигнала просто пътува в АV-възела, което помага да се координират предсърдните и камерните контракции. 

АV-пропусквателният пункт

 

Локализиран на дъното на предсърдието АV-възела действа като пропусквателен пункт на магистрала. Ако има много налични сигнали от предсърдията камерите ще се съкращават в хаотичен порядък и поради това основната функция на АV-възела е да събере различните сигнали от двете предсърдия в един единствен сигнал, който да насочи към камерите. 

 

Когато сигналът от синусовият възел достигне до АV-възела предсърдията още се съкращават и не е нужно много въображение да се сетите сами какво ще се случи ако едновременно с това се съкращават и мощните мускули на камерите? Огромно количество кръв ще се придвижи назад и ще блокира кръвотока на аортата... Тази катаствофа, която е показана на долната картинка обаче ще се случи само ако сигнала НЕ СЕ ЗАБАВЯ В АV-възела.

Това забавяне на сигнала в АV-възела позволява на предсърдията да се изпразнят по-ефективно и така да се максимизира камерното пълнене. При намаляне размера на това забавяне камерите няма да се пълнят адекватно и това ще доведе до намаляне обема и на сърдечното изтласкване т.е.ще се развие вид сърдечна недостатъчност евентуално.

След като сигнала премине АV-възела той се придвижва по сноповете на Хис, а оттам по мрежата на Пуркине.

Вариации на Р-вълните

Каква е Р-вълната най-добре се вижда във ІІ-отвеждане, ако там визуализацията не ви устройва погледнете във V1.

Нормалната (синусова Р-вълна) както казахме вече е ориентирана позитивно, над изоелектрическата линия – всички Р-вълни, които произлизат от синусовият възел са ориентирани позитивно в тези отвеждания.

Ренегатни Р-вълни

В повечето, но не във всички случаи Р-вълната предхожда камерният комплекс, ако това не е така имаме явна патология.

 

Макар и рядко можем да видим Р-вълната СЛЕД камерният комплекс и това означава, че предсърдията се съкращават СЛЕД като камерите вече са се съкратили. Тоест каруцата е пред коня впрегната...

 

 

Тогава не можем да мерим, а и е безсмеслено да се опитваме да търсим PR-интервала, който отразява времето от началото на предсърдното съкращение до началото на камерното съкращение.

 

Понякога също така Р-вълната може да е набита вътре в камерният комплекс и тогава имаме ситуацията в която коня стои в каруцата...

Какви са последицити от това ще обясня подробно по-долу и в други статии. При тази ситуация сещате се сами вече, пак няма възможност да измерим АV-проводното време или PR-интервала.

 

Иаме ситуации обаче в които Р-ъвлата липсва напълно, защото просто не съществува т.е.не се генерира и тогава имаме просто ситуация на каруца без кон...

Една каруца с многоооо коне

 

Поради това, че Р-вълните работят самостоятелно и не могат да бъдат в синхрон една с друга не е добра идея да има повече от един кон за една каруца т.е.да са налични повече от 1 Р-вълна, но и това се наблюдава в практиката. Мултиплените Р-вълни означават, както знаете вече мултиплени предсърдни съкращения. Всяка Р-вълна, която се е генерирала преди камерният комплекс е в състояние да предизвика съкращение на камерите и сами се сещата какъв хаос ще има в реалността особено ако имаме Р-вълни преди-, в и след камерният комплекс...

 

 

На горният ЕКГ-запис имаме множество Р-вълни.

 

На долният ЕКГ-запис давам илюстрация за това, което говорих дотук и което вие се надавям, че разпрахте както добре така и ще го помните дълго.