Отделяне овцете от вълците

Процеса на разграничаването

Вие знаете как изглежда една лека кола, знаете за отделните й части: броня, калници, багажник, мотор и купе?

Сега предстои да научите за отделните части на електрокардиограмата. Много е важно да РАЗБЕРЕТЕ, защо се изписват точно определени записи за отделните патологии, а не да учите нещата механично и да ги възпроизвеждате по визуална памет.

Започваме от дъното

Или с други думи от т.нар.“изоелектрична линия“-това е правата линия, която свързва отделните зъбци, вълни и комплекси. Термина „изо-„ означава „еднакъв“ и линията е права, защото тя не отразява никаква електрическа активност на сърцето. Всички вълни и комплекси се измерват от тази линия. С други думи вълните започват от нея и свършват пак в изоелектрическата линия.

Сърфирането по електрокардиограмата

Вероятно някои от вас обичат да сърфират в морето и така може би по-лесно ще разберат термина „вълна“ – това е всяка ЗАОБЛЕНА извивка над изоелектричната линия, която както казахме започва от нея и завършва пак в изоелектричната линия. Вълната отразява електрическият запис на ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯТА на сърдечните клетки, които още ще наричаме „кардиомиоцити“. Важно е да се знае скоростта с която се записва ЕКГ-то, за да няма объркване по отношение коректността на интерпретацията на цялостната електрокардиограма!

ЗА УЛЕСНЕНИЕ зъбците на ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМАТА – онези назъбени линии, ще наричаме също вълни.

Ако ползвате английски език, ще забележите, че последователността на вълните е съобразно английската азбука: P,Q,R,S,T & U. Естествено, но е много рано за това, ще отбележим само, че при някои кардиограми вие ще видите два еднакви зъбеца, които се отбелязват с малка и голяма една и съща буква напр. R & R` - но повече за това в бъдещето.

Веднъж като разберете на какво отговаря всяка вълна вие лесно ще си обяснявате сами както патологията, която можем да диагностицираме чрез електрокардиограмата, така и последствията от болестите на сърцето върху ЕКГ – записа.

 

Долната фигура е прототип на еднин нормален ЕКГ-запис, който съдържа всички гореизброени букви и лесно може да се идентифицира.

Уви такива перфектни записи са рядкост в практиката.

Не зная дали ще е много лесно за научаване, и тук знаещите английски език ще са улеснени, но ще обясним отделните вълни по начина по който се учи чужд език и като научите правилният книжовен вариант на този нов за вас език, ще можете да научите и диалектите му т.е.ЕКГ-патологията.

След изоелектрическата линия, най-често второто нещо което се набива в погледа ви е QRS-комплекса или това е т.нар.“камерен комплекс“. Както виждате тай се обозначава само с 3 букви, които съответстват на отделните му части.

ПЪРВАТА ЧАСТ от камерният комплекс е т.нар.“Q-вълна“ или Q-зъбец, които са еднакви понятия в нашата книга. Този зъбещ представлява ПЪРВОТО НЕГАТИВНО ОТКЛОНЕНИЕ или ЗАПИС преди ДА СЕ ЗАПИШЕ КАКЪВТО И ДА Е ПОЛОЖИТЕЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИГНАЛ. Q-зъбещ обаче може и да липсва на електрокардиограмата и първото отклонение на камреният комплекс да е направо положително, но дори и без него камерният комплекс пак се нарича QRS-комплекс.

Под R-вълна или R-зъбещ разбираме всеки положителен т.е.НАД ИЗОЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЛИНИЯ запис на електрокардиограмата.

 

Разгледайте внимателно долната картинка, дори и нищо да не ви говорят тези образи, не се отчайвайте ще ви ги обясня в подробности по-долу:

Понякога, както виждате от по-горната схема има само позитивно отклронение т.е.липсва както Q- така и S- зъбец (фигура С).

S- зъбеца се дефинира като негативната дефлексия, която се наблюдава след R-зъбеца, като понякога, като виждате има два R- & 2 S-зъбеца, които се обозначават с малки латински букви съответно: r`- & s`-зъбци, НО НИКОГА, АБСОЛЮТНО НИКОГА НЯМА ДВА Q-зъбеца.

Понякога няма запис на R-зъбец и тогава имаме QS-форма на камерният комплекс (последната фигурка от горната схема).

След камерният комплекс нормално следва Т-вълната, която е малка и заоблена, като разстоянието й от камерният комплес може да варира измежду отделните пациенти. Т-вълната обаче може и да е плоска в някои отвеждания и затова ако не можете да идентифицирате Т-вълната в едно отвеждане погледнете към други отвеждания.

Финалната част от ЕКГ-записа е т.нар.U-вълна, която следва Т-вълната и е по-малка от нея и е също заоблена. Често не се забилязва при нормална сърдечна честота, може да се забележи при по-ниска сърдечна честота и да индикира наличие на електролитен дисбаланс. ТАЗИ ВЪЛНА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРКВА С ПОСЛЕДВАЩАТА Р-вълна!

В началото на ЕКГ-записа обаче стои Р-вълната, която също е заоблена и по-малка от Т-вълнатаи може да има или позитивна или негативна дефлексия, а може и една Р-вълна да е БИФАЗНА т.е.едновременно да има част, която е над и част, която е под изоелектрическата линия. При някои видове сърдечни ритми, на които ще се спрем подробно по-нататък може да има няколко Р-вълни преди един камерен комплекс! Но Т-вълната, както и U-вълната & Q-зъбеца са винаги по един брой!

Вълни, комплекси, сегменти и интервали

Вие вече имате някаква базисна инфрмация относно вълните/зъбците на електрокардиограмата.

Сега ще въведем ново понятие, а именно „комплекс“ – това е съвкупност от вълни – пример за такъв комплекс е камерният комплекс, който се състои от Q-/R- & S-вълни.

Под „сегмент“ разбираме част от оснвоната линия, която свързва две вълни. Пример: PR-сегмента, който свързва края на Р-вълната с началото на камерният комплекс. Теоретично той би трябвало да се нарича PQ-сегмент, но понеже Q-зъбеца често липсва по една или друга причина на ЕКГ-записа той носи наименованието PR-сегмент.

 

На долните картинки виждате примери за различните сегменти на електрокардиографският запис: