Обструкция на горните дихателни пътища

Диагностика

Обструкцията на горнините дихателни пътища може да се дължи на инхалирано чуждо тяло, епиглотит, круп, изгаряния по лицето на пациента, ангиоедема, травма, карцином или ретрофарингеален абсцес.

Клиничното представяне може да е и с пълна/частична афония, кашлица, хриптене, тежкостепенен дисстрес, цианоза на лицето. Неефикасни дихателни движения, които са последвани от изпадане в безсъзнание.

Терапия

На пациента се поставя пулсоксиметър и се мониторира сърдечната дейност.

Дава се 100% кислород, като тук  кислородотерапията е високодебитна и целта й е поддържане на кислородна сатурация на кръвта не по-малка от 94%.

Специфичният терапевтичен подход зависи от етиологията.

Инхалация на чуждо тяло

Пациентът се обръща с главата към земята, като ръцете на парамедика обхващат абдомена му (на ниво слънчев сплит) и абдомена се натиска с цел да се повиши белодробното налягане от издигането на диафрагмата и така чуждото тяло да се изхвърли като тапа от шампанско от устата на пациента.

Обикновено с 4-5 резки натиска върху абдомена чуждото тяло излиза спонтанно.

Ако този метод претърпи неуспех с ларингоскоп и форцепс се изважда чуждото тяло, като се внимава да не се бутне то под ларинкса на пациента.

Последната терапевтична инвазивна мярка е извършването на КРИКОТИРОТОМИЯ.

Епиглотит

Не се опитвайте да визуализирате напълно гърлото на пациента, това може да е фатално за него!

Прилага се венозно адреналин, последвано от масивна доза урбазон и бърз транспорт до най-близката противошокова зала.

Ангиоедема

Прилага се на първо място 0.3-0.5 мг Адреналин/мускулно в ръката на пациента, ако е необходимо след 5-10 минути дозата може да се повтори.

Ако има наличен циркулатероне колапс се прилага венозна инфузия с Адреналин: 4 ампули Адреналин се разтварят в 500 мл.0.9% натриев хлорат и се инфундират със скорост 20 капки или повече в минута.

Макар и рядко може да се наложи извършването на ендотрахеална интубация или крикотеротомия.

Фациално изгаряне

Имайте ггготовност за разззвитие на бърз и масивввен оток, както на ларинска така и на белият дроб.

 

Имайте готовност за интубация на пациента.