Ехокардиография, Апикален прозорец  - 4 камерен изглед

Позиция на трансдюцера

Стартова позиция на трансдюцера – С2

Главата на трансдюцера се насочва към краката на пациента, а края му към главата на пациента или към лявото му рамо.

Маркера на трансдюцера е на 3 часа по часовниковата стрелка.

Сонографски находки

Изследва се общата контрактилност на миокарда.

 

Достъпа се използва за установяване на фракцията на изтласкване на камерите.