Спешна медицина за парамедици

Кардиопулмонална ресукцитация

Пръвоначален подход

Диагноза

Кардиопулмонална ресукцитация се налага да се извърши когато пациентът е в безсъзнание, няма дишане и пулс по големите артерии като каротидните или феморалните. Може да е налично също следното:

·         Агонални крампи

·         Цианоза

·         Обща бледност

·         Дилатирани зеници

·         Кратки, тонични гранд мал гърчове

Внезапната сърдечна смърт в 60% се дължи на коронарно артериално заболяване.

Терапия

Терапевтичната цел е една единствена: поддържане на адекватна оксигенация на мозъка и сърцето докато не се генерира стабилен сърдечен ритъм:

·         Пациентът трябва да е поставен на твърда повърхност

·         Терапевтичните мерки започват с рязък удар с юмрук по гърдите на пациента в областта на сърцето

·         Проверява се проходимостта на въздухопроводните пътища и се започва обдашване или с Амбу или уста в уста през носна кърпа например – главата на пациента трябва да е завъртяна или на ляво или на дясно, за да не глътне той езика си

·         Едновремено с това започва и индиректен сърдечен масаж като се извършват около 100 натиска върху сърцето в минута и целта е пуса да е около 120 уд/минута. При деца не се ползва цяла длан за натиск, а само двата пръста на парамедика – помнете, че при малки деца брадикардия е когато сърдечната им честота е 70-80 уд/минута. На 15 натиска върху сърдечната област се извършва едно ефективно обдишване на пациента

Дефибрилация

·         Компресията върху сърцето трябва да продължи докато дефибрилатора се зарежда

·         С малки изключения в почти всички случаи се ползва СИНХРОНИЗИРАН С КАМЕРНИЯТ КОМПЛЕКС ЕЛЕКТРОШОК, което означава че съответният бутон след зареждането на дефибрилатора трябва да се натисне от парамедика, в противен случай ако се извърши несинхронизиран електрошок и имулса на дефибрилатора не съвпадне с камерен комплекс пациентът ви просто ще загине...

·         Първият електрически удар е с по-ниска мощност от 150-200 джаула бифазен ток – всички сървременни дефибрилатори са бифазни

·         Ако се ползва монофазен дефибрилатор удара трябва да е с 360 джаула

Фармакотерапия

·         Тя започва често едва след 3-ти евент.неуспешен електрошок, което не е правилно

·         На пациента се поставя предварително абокат на кубиталната вена

·         След венозното приложение на даденият препарат краката на пациента трябва да се повдигнат за 10-20 секунди нагоре, за да се дистрибутира по-добре лекарството в тялото им

·         Независимо от естествето на генерираният ритъм се прилага 10 мл Адренилин в концентрация 1:10 000 на всеки 3-5 минути с цел поддържане на циркулацията на пациента

·         Ритъма лекарство-електрошок трябва да продължи докато се възстанови циркулацията на пациента

·         Не е все още доказана ефиктивността на следното, но при все при затегнати случаи може да се използва и:

o   300 мг /2 ампули/ Кордарон разтворени в 10 мл 5% Глюкоза се прилагат болусно, при рекурент или затегната вентрикуларна тахикардия се прилагат още 150 мг /1 ампула/Кордарон на болус и ако ритъм се възстанови се прилага инфузия с 900 мг Кордарон /4 ампули/ за 24 часа

o   Ако липсва Кордарон терапията е редно да започне с болус /неразреден/ Лидокаин в доза 1-1.5 мг/кг телесно тегло на пациента – запомнете, че ефекта от този болус понякога се проявава чак след 5-7 минути; следва Лидокаинова инфузия в доза 0.5 мг/кг

o   Магнезий – венозен болус – 2 грама без разреждане особено ако имаме данни, че пациентът е ползвал магнезий губещи диуретици или дикогсин и имаме камерна тахикардия тип тирбушон

o   Венозен натриев бикарбонат в доза 1 мл/кг тегло

Вълчи капани в хода и след ресукцитацията

·         Не ползвайте агресивна кислородотерапия – целта е да се осигури оксигенация 94-98%

·         Да забравите да поставите гастрална сонда на пациента се, защото при нейното наличие стомаха се отбременява

·         Систолното кърнво налягане на пациентът ви трябва да е около 100 мм/жив стълб

·         Пациентът не трябва да изпада в никакъв случай в хипогликемия от супратерапевтичното приложение на Адреналин – след приложението на 2-4 ампули Адреналин приложете профилактично 1 амп 20% Глукоза венозно

·         Всяка минута забавяне на дефибрилацията намаля шансовете на пациента да живее с 10%

 

·         Не затопляйте пациента в хода и след кардиопулмоналната ресукцитация – хипотермията тук е желателна...