Ехокардиография  - парастернален прозорец/къса ос/аортна клапа и дясно вентрикуларен кръвоток

Позиция на трансдюцера

Стартова локация в С1

От позицията в която се визуализира митралната клапа главата на трансдюцера се накланя към дясното рамо на пациента и така може да се визуализира аортната клапа по характерният й вид като емблемета на Мерцедес-Бенц.

Сонографски находки

От тази позиция могат да се изследват: аортна клапа, дясно вентрикуларният кръвоток и пулмоналната вена, може да се измери и налягането в пулмоналната артерия чрез използване на Доплер.

Търсим регургитация на пулмоналната клапа, добре се визуализират ляво и дясно предсърдие.

Могат да се визуализират и големи пулмонални емболи.