Ехокардиография – парастернален прозорец/изглед по късата ос/митрална клапа

Позиция на трансдюцера

Начална локализация – С1

От позицията в която се изследват папиларните мускули трансдюцера се насочна към дясното рамо на пациента и така се визуализира митралната клапа

Ехографски находки

Митралната клапа изглежда като „уста на риба“.

Трябва да се изследва функцията на митралната клапа, за което ще говорим в отделна статия и трябва да не се пропуска тежкостепенна митрална стеноза или регургитация.

Трябва да се огледат и миокардните сегменти за налична дисфункция.