Ехокардиография – парастернален прозорец/дълга ос/миокардни сегменти

Тук се ориентираме за общата активност на сърцето и търсим големи евентуално налични аномалии.

Трябва да търсим активно данни за перикарден излиз под долната стена на сърцето.

Сърдечните сегменти, които трябва да се наблюдават са:

1.     Заден базален и среден

2.     Апикален долен и преден

3.     Септален

4.     Стена на дясна камера