Ехокардиография – папиларни мускули

Позиция на трансдюцера

Стартовата локация е С1.

 

От апикалната позиция трансдюцера се накланя леко към дясното рамо на пациента, но главата му трябва да остане почти перпендикулярна на кожата.