Ехокардиография  - парастернален прозорец – изглед по късата ос, апекс

Положение на трансдюцера

Положението на трансдюцера е в С1, но се накланя напред към краката на пациента, както епоказано на снимката, за да се визуализира апекса на сърцето.

 

Използва се за визуализиране и на апикална дискинезия.