Ехокардиография – парастернален прозорец/изглед по късата ос

Позиция на трансдюцера

 

Началната позиция на трансдюцера е на С1, като маркера му трябва този път да сочи към ЛЯВОТО РАМО на пациента, а самият трансдюцер е поставен перпендикулярно на кожата на пациента.