Ехокардиография – базисни положения

Терминология

  • 2D (B mode) – изследват се анатомичните структури на сърцето в този режим
  • М-mode – изследват се структурите в дълбочина и в движение
  • Цветен Доплер: за получаване на хемодинамична и анатомична информация
  • Продължителен и пулсиращ Доплер: за калкулиране на скоростта на кръвотока, както и на пресорните градиент

Ехокардиографски прозорци

Долуросочените прозорци трябва да бъдат обсъдени само като насочващи позиции, те могат да варират измежду отделните пациенти.

 

  • С1 – парастернален прозорец: по левият стернален ръб между 3-то и 4-то интеркостално пространство. Изследване на сърцето по дългата му ос означава трансдюцерният маркер да се завърти на 10 часа по посока на часовниковата стрелка, а изследване на сърцето по късата ос означава трансдюцера да се завърти на 2 часа по часовниковата стрелка
  • С2 – апикален прозорец – разположен е между 5-то/6-то междуребрие в региона на максималният удар на сърдечния връх. 4-камерно изследване означава маркери на трансдюцера да бъде на 3 часа по часовниковата стрелка; 5-камерно изследване означава пак маркера на трансдюцера да бъде на 3 часа по часовниковата стрелка, но самият трансдюцер се наскланя леко по посока на краката на пациента; 2-камерно изследване означава, че маркера на трансдюцера трябва да е на 12 часа по часовниковата стрелка
  • С3  -  субкостален прозорец, намира се под ксифоидният процес, за да се видят 4-те кухини на сърцето маркера на трансдюцера трябва да е на 3 часа по часовниковата стрелка
  • С4 – супрастернален прозорец – разположен е в супрастерналната ямка – изследване на сърцето по дългата ос оттук означава маркера на трансдюцера да е на 2 часа по часовниковата стрелка, а изследване на сърцето по късата ос означава маркера на трансдюцера да е между 3 и 5 часа по часовниковата стрелка